Date Colombo Dampulla Jaffna Vavuniya Kilinochchi Mullaitivu Galle Kandy Gampaha Kurunegala Anuradhapura Matara Polonnaruwa Badulla Mannar Kalutara Batticaloa Ratnapura Trincomalee Hambantota Nuwara Eliya Kegalle Monaragala Ampara Puttalam
2023-12-11 - Rs. 390 - Rs. 390 - Rs. 555 - - - - - - - - - Rs. 460 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rs. 375 - Rs. 350 - - - - - - - -
2023-12-04 Rs. 490 Rs. 390 Rs. 580 Rs. 375 Rs. 400 Rs. 350 Rs. 490 - Rs. 600 - - - Rs. 590 - Rs. 500 Rs. 375 Rs. 610 - - - Rs. 500 - Rs. 475 - Rs. 500 - Rs. 460 - Rs. 625 - Rs. 490 - Rs. 600 - - - Rs. 585 - Rs. 500 Rs. 430 Rs. 390 Rs. 320 Rs. 670 - Rs. 520 - Rs. 560 - Rs. 560 -
2023-06-12 Rs. 550 - Rs. 450 - Rs. 470 - Rs. 490 - Rs. 550 - - - Rs. 580 - Rs. 490 - Rs. 450 - Rs. 590 - Rs. 550 - Rs. 550 - Rs. 410 - Rs. 490 - Rs. 500 - Rs. 490 - Rs. 590 - Rs. 430 - Rs. 370 - Rs. 550 - Rs. 390 - Rs. 500 - Rs. 580 - Rs. 480 - Rs. 550 -
2023-04-24 Rs. 300 Rs. 175 Rs. 280 Rs. 145 Rs. 185 Rs. 150 Rs. 300 - Rs. 285 - Rs. 260 - Rs. 340 - Rs. 290 Rs. 175 Rs. 280 - Rs. 310 - Rs. 300 - Rs. 260 - Rs. 290 - Rs. 260 - Rs. 320 - Rs. 270 - Rs. 315 - - - Rs. 255 - Rs. 260 Rs. 210 Rs. 190 Rs. 125 Rs. 270 - Rs. 300 - Rs. 320 - Rs. 290 -
2023-04-03 - Rs. 105 - Rs. 85 - - - - - - - - - - - Rs. 85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rs. 135 - Rs. 95 - - - - - - - -
2023-03-27 Rs. 210 Rs. 120 Rs. 200 Rs. 85 Rs. 175 Rs. 130 Rs. 193 - Rs. 220 - Rs. 220 - Rs. 220 - Rs. 170 Rs. 95 Rs. 280 - Rs. 270 - Rs. 220 - Rs. 210 - Rs. 170 - Rs. 220 - Rs. 225 - Rs. 190 - Rs. 260 - Rs. 190 - Rs. 175 - Rs. 205 Rs. 165 Rs. 195 Rs. 105 Rs. 270 - Rs. 280 - Rs. 220 - Rs. 280 -
2023-03-20 Rs. 250 Rs. 130 Rs. 220 Rs. 115 Rs. 175 Rs. 130 Rs. 225 - Rs. 220 - Rs. 250 - Rs. 230 - Rs. 220 Rs. 105 Rs. 220 - Rs. 260 - Rs. 220 - Rs. 200 - Rs. 190 - Rs. 260 - Rs. 260 - Rs. 190 - Rs. 270 - Rs. 210 - Rs. 200 - Rs. 220 Rs. 165 Rs. 210 Rs. 115 Rs. 270 - Rs. 280 - Rs. 260 - Rs. 260 -
2023-03-13 Rs. 240 Rs. 155 Rs. 220 Rs. 125 Rs. 260 Rs. 220 Rs. 275 - Rs. 250 - Rs. 260 - Rs. 305 - Rs. 220 Rs. 125 Rs. 260 - Rs. 320 - Rs. 280 - Rs. 220 - Rs. 210 - Rs. 260 - Rs. 275 - Rs. 230 - Rs. 290 - Rs. 235 - Rs. 215 - Rs. 225 Rs. 180 Rs. 235 Rs. 145 Rs. 270 - Rs. 300 - Rs. 270 - Rs. 280 -
2023-03-06 Rs. 280 Rs. 180 Rs. 300 Rs. 165 Rs. 235 Rs. 200 Rs. 310 - Rs. 250 - Rs. 290 - Rs. 355 - Rs. 280 Rs. 170 Rs. 280 - Rs. 300 - Rs. 300 - Rs. 310 - Rs. 250 - Rs. 280 - Rs. 320 - Rs. 250 - Rs. 315 - Rs. 300 - Rs. 250 - Rs. 300 Rs. 200 Rs. 225 Rs. 145 Rs. 310 - Rs. 310 - Rs. 290 - Rs. 310 -
2023-02-27 Rs. 320 Rs. 175 Rs. 310 Rs. 180 Rs. 235 Rs. 200 Rs. 350 - Rs. 260 - Rs. 250 - Rs. 260 - Rs. 280 Rs. 188 Rs. 300 - Rs. 270 - Rs. 280 - Rs. 250 - Rs. 310 - Rs. 280 - Rs. 320 - Rs. 270 - Rs. 285 - Rs. 300 - Rs. 255 - Rs. 290 Rs. 220 Rs. 270 Rs. 135 Rs. 310 - Rs. 300 - Rs. 280 - Rs. 360 -
Date Keells Super Grocery Pal
2020-03-23 Rs. 150 - Rs. 420 -
2020-03-16 Rs. 110 - Rs. 420 -
2020-03-13 Rs. 110 - Rs. 420 -
2020-03-12 Rs. 110 - Rs. 420 -
2020-03-11 Rs. 120 - Rs. 420 -
2020-03-10 Rs. 140 - Rs. 420 -
2020-03-09 Rs. 110 - Rs. 420 -
2020-03-08 Rs. 110 - Rs. 420 -
2020-03-07 Rs. 110 - Rs. 420 -
2020-03-06 Rs. 110 - Rs. 420 -