Date Colombo Dampulla Jaffna Vavuniya Kilinochchi Mullaitivu Galle Kandy Gampaha Kurunegala Anuradhapura Matara Polonnaruwa Badulla Mannar Kalutara Batticaloa Ratnapura Trincomalee Hambantota Nuwara Eliya Kegalle Monaragala Ampara Puttalam
2023-12-11 - Rs. 95 - Rs. 83 - Rs. 81 - - - - - - - - - Rs. 98 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2023-12-04 Rs. 110 Rs. 104 Rs. 105 Rs. 83 Rs. 93 Rs. 77 Rs. 88 - Rs. 95 - - - Rs. 115 - Rs. 115 Rs. 97 Rs. 115 - Rs. 105 - Rs. 105 - Rs. 118 - Rs. 78 - Rs. 108 - Rs. 95 - Rs. 110 - Rs. 95 - - - Rs. 98 - - - Rs. 113 - Rs. 115 - Rs. 105 - Rs. 90 - Rs. 105 -
2023-04-24 Rs. 120 Rs. 103 Rs. 93 Rs. 83 Rs. 105 Rs. 85 Rs. 83 - Rs. 105 - Rs. 95 - Rs. 110 - Rs. 110 Rs. 97 Rs. 120 - Rs. 105 - Rs. 95 - Rs. 130 - Rs. 88 - Rs. 115 - Rs. 85 - Rs. 125 - Rs. 100 - Rs. 115 - Rs. 90 - Rs. 135 - Rs. 105 - Rs. 115 - Rs. 90 - Rs. 105 - Rs. 105 -
2023-04-03 - Rs. 98 - Rs. 93 - Rs. 75 - - - - - - - - - Rs. 97 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2023-03-27 Rs. 120 Rs. 99 Rs. 118 Rs. 93 Rs. 105 Rs. 78 Rs. 83 - Rs. 95 - Rs. 78 - Rs. 98 - Rs. 110 Rs. 96 Rs. 120 - Rs. 115 - Rs. 110 - Rs. 118 - Rs. 88 - Rs. 108 - Rs. 85 - Rs. 120 - Rs. 78 - Rs. 123 - Rs. 90 - Rs. 105 - Rs. 118 - Rs. 115 - Rs. 110 - Rs. 100 - Rs. 105 -
2023-03-20 Rs. 120 Rs. 98 Rs. 110 Rs. 83 Rs. 105 Rs. 78 Rs. 83 - Rs. 95 - Rs. 78 - Rs. 110 - Rs. 110 Rs. 96 Rs. 120 - Rs. 105 - Rs. 105 - Rs. 108 - Rs. 88 - Rs. 108 - Rs. 85 - Rs. 120 - Rs. 80 - Rs. 125 - Rs. 90 - Rs. 105 - Rs. 115 - Rs. 115 - Rs. 105 - Rs. 95 - Rs. 105 -
2023-03-13 Rs. 120 Rs. 96 Rs. 105 Rs. 83 Rs. 78 Rs. 75 Rs. 83 - Rs. 95 - Rs. 78 - Rs. 120 - Rs. 110 Rs. 97 Rs. 120 - Rs. 115 - Rs. 105 - Rs. 110 - Rs. 88 - Rs. 108 - Rs. 75 - Rs. 120 - Rs. 80 - Rs. 115 - Rs. 90 - Rs. 105 - Rs. 115 - Rs. 115 - Rs. 105 - Rs. 95 - Rs. 105 -
2023-03-06 Rs. 120 Rs. 97 Rs. 105 Rs. 83 Rs. 105 Rs. 78 Rs. 75 - Rs. 95 - Rs. 78 - Rs. 108 - Rs. 110 Rs. 97 Rs. 120 - Rs. 105 - Rs. 95 - Rs. 110 - Rs. 88 - Rs. 108 - Rs. 75 - Rs. 115 - Rs. 80 - Rs. 115 - Rs. 90 - Rs. 110 - Rs. 110 - Rs. 115 - Rs. 95 - Rs. 95 - Rs. 105 -
2023-02-27 Rs. 120 Rs. 97 Rs. 95 Rs. 85 Rs. 105 Rs. 78 Rs. 73 - Rs. 90 - Rs. 78 - Rs. 110 - Rs. 105 Rs. 96 Rs. 115 - Rs. 105 - Rs. 95 - Rs. 110 - Rs. 88 - Rs. 108 - Rs. 75 - Rs. 115 - Rs. 75 - Rs. 115 - Rs. 90 - Rs. 110 - Rs. 109 - Rs. 115 - Rs. 95 - Rs. 95 - Rs. 105 -
2023-02-20 Rs. 120 Rs. 97 Rs. 95 Rs. 85 Rs. 78 Rs. 73 Rs. 75 - Rs. 85 - Rs. 78 - Rs. 110 - Rs. 105 Rs. 97 Rs. 115 - Rs. 105 - Rs. 100 - Rs. 118 - Rs. 88 - Rs. 115 - Rs. 75 - Rs. 115 - Rs. 75 - Rs. 118 - Rs. 90 - Rs. 110 - Rs. 109 - Rs. 115 - Rs. 95 - Rs. 95 - Rs. 105 -
Date Keells Super Grocery Pal
2020-03-23 Rs. 72 - Rs. 75 -
2020-03-16 Rs. 72 - Rs. 75 -
2020-03-13 - - Rs. 75 -
2020-03-12 Rs. 72 - Rs. 75 -
2020-03-11 Rs. 72 - Rs. 75 -
2020-03-10 Rs. 72 - Rs. 75 -
2020-03-09 Rs. 72 - Rs. 75 -
2020-03-08 Rs. 72 - Rs. 75 -
2020-03-07 Rs. 72 - Rs. 75 -
2020-03-06 Rs. 72 - Rs. 75 -