Date Colombo Dampulla Jaffna Vavuniya Kilinochchi Mullaitivu Galle Kandy Gampaha Kurunegala Anuradhapura Matara Polonnaruwa Badulla Mannar Kalutara Batticaloa Ratnapura Trincomalee Hambantota Nuwara Eliya Kegalle Monaragala Ampara Puttalam
2022-08-01 - Rs. 110 - Rs. 110 - Rs. 175 - - - - - - - - - Rs. 120 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rs. 135 - Rs. 115 - - - - - - - -
2022-03-14 Rs. 160 - Rs. 130 - Rs. 110 - Rs. 100 - Rs. 130 - - - - - Rs. 110 - Rs. 160 - Rs. 130 - Rs. 110 - Rs. 140 - Rs. 130 - Rs. 150 - - - Rs. 150 - - - Rs. 115 - Rs. 125 - Rs. 150 - Rs. 100 - Rs. 150 - Rs. 155 - Rs. 150 - Rs. 150 -
2022-03-07 Rs. 140 Rs. 85 Rs. 130 Rs. 58 Rs. 143 Rs. 130 Rs. 140 - Rs. 130 - - - Rs. 110 - Rs. 130 Rs. 65 Rs. 170 - Rs. 130 - Rs. 110 - Rs. 135 - Rs. 110 - Rs. 130 - - - Rs. 170 - - - Rs. 140 - Rs. 133 - Rs. 145 Rs. 110 Rs. 105 Rs. 75 Rs. 150 - - - Rs. 140 - Rs. 150 -
2022-02-28 Rs. 140 Rs. 75 Rs. 110 Rs. 50 Rs. 140 Rs. 115 Rs. 185 - Rs. 120 - - - Rs. 110 - Rs. 130 Rs. 65 Rs. 160 - Rs. 110 - Rs. 110 - Rs. 110 - Rs. 110 - Rs. 130 - - - Rs. 170 - - - Rs. 135 - Rs. 143 - Rs. 145 Rs. 110 Rs. 110 Rs. 65 Rs. 150 - - - Rs. 130 - Rs. 190 -
2022-02-21 Rs. 140 Rs. 75 Rs. 110 Rs. 48 Rs. 110 Rs. 78 Rs. 140 - Rs. 125 - - - - - Rs. 130 Rs. 63 Rs. 170 - Rs. 110 - Rs. 150 - Rs. 155 - Rs. 110 - Rs. 140 - - - Rs. 190 - - - Rs. 125 - Rs. 158 - Rs. 155 Rs. 110 Rs. 125 Rs. 75 Rs. 150 - Rs. 180 - Rs. 170 - Rs. 180 -
2022-02-14 Rs. 160 Rs. 80 Rs. 150 Rs. 53 - - - - Rs. 175 - - - - - Rs. 130 Rs. 66 Rs. 170 - Rs. 150 - Rs. 150 - Rs. 155 - Rs. 110 - Rs. 170 - - - Rs. 170 - - - Rs. 165 - - - Rs. 165 Rs. 110 Rs. 135 Rs. 85 Rs. 150 - - - Rs. 180 - Rs. 210 -
2022-02-07 Rs. 160 Rs. 95 Rs. 150 Rs. 55 - - - - - - - - - - Rs. 150 Rs. 73 Rs. 170 - Rs. 130 - Rs. 150 - Rs. 135 - Rs. 130 - Rs. 170 - - - Rs. 150 - - - Rs. 180 - - - Rs. 145 Rs. 100 Rs. 145 Rs. 85 Rs. 150 - - - Rs. 170 - Rs. 210 -
2022-01-31 Rs. 195 Rs. 105 Rs. 170 Rs. 70 - - - - Rs. 155 - - - - - Rs. 150 Rs. 93 Rs. 260 - Rs. 130 - Rs. 150 - Rs. 165 - Rs. 165 - Rs. 190 - - - Rs. 170 - - - Rs. 180 - - - Rs. 180 Rs. 125 Rs. 155 Rs. 85 Rs. 170 - - - Rs. 170 - Rs. 220 -
2022-01-24 Rs. 220 Rs. 120 Rs. 170 Rs. 90 - - - - - - - - - - Rs. 170 Rs. 100 Rs. 260 - Rs. 190 - Rs. 150 - Rs. 170 - Rs. 165 - Rs. 190 - - - Rs. 170 - - - Rs. 200 - - - Rs. 200 Rs. 150 Rs. 155 Rs. 115 Rs. 170 - - - Rs. 190 - Rs. 220 -
2022-01-17 Rs. 190 Rs. 110 Rs. 170 Rs. 75 - - - - - - - - - - Rs. 180 Rs. 95 Rs. 260 - Rs. 180 - Rs. 150 - Rs. 155 - Rs. 165 - Rs. 190 - - - - - - - Rs. 170 - - - Rs. 140 Rs. 90 Rs. 155 Rs. 110 Rs. 150 - - - Rs. 180 - Rs. 210 -
Date Keells Super Grocery Pal
2020-03-23 Rs. 140 - - -
2020-03-16 Rs. 160 - - -
2020-03-13 Rs. 160 - - -
2020-03-12 Rs. 160 - - -
2020-03-11 Rs. 160 - - -
2020-03-10 Rs. 160 - - -
2020-03-09 Rs. 160 - - -
2020-03-08 Rs. 160 - - -
2020-03-07 Rs. 160 - - -
2020-03-06 Rs. 160 - - -