Date Colombo Dampulla Jaffna Vavuniya Kilinochchi Mullaitivu Galle Kandy Gampaha Kurunegala Anuradhapura Matara Polonnaruwa Badulla Mannar Kalutara Batticaloa Ratnapura Trincomalee Hambantota Nuwara Eliya Kegalle Monaragala Ampara Puttalam
2022-03-07 Rs. 55 - Rs. 55 - Rs. 33 - Rs. 33 - Rs. 28 - - - Rs. 43 - Rs. 55 - Rs. 65 - Rs. 65 - Rs. 35 - Rs. 30 - Rs. 20 - Rs. 40 - - - Rs. 65 - - - Rs. 50 - Rs. 35 - Rs. 25 - Rs. 38 - Rs. 55 - Rs. 23 - Rs. 28 - - -
2022-02-28 Rs. 55 - Rs. 55 - Rs. 73 - Rs. 38 - Rs. 25 - - - Rs. 39 - Rs. 55 - Rs. 55 - Rs. 55 - Rs. 35 - Rs. 30 - Rs. 20 - Rs. 40 - - - Rs. 60 - - - Rs. 50 - Rs. 49 - Rs. 25 - Rs. 44 - Rs. 50 - Rs. 33 - Rs. 28 - - -
2022-02-21 Rs. 55 - Rs. 55 - - - Rs. 37 - - - - - - - Rs. 55 - Rs. 55 - Rs. 50 - Rs. 35 - Rs. 29 - - - Rs. 45 - - - Rs. 65 - - - Rs. 50 - Rs. 35 - Rs. 25 - Rs. 44 - Rs. 50 - Rs. 30 - Rs. 28 - - -
2022-02-14 Rs. 65 - Rs. 55 - - - - - Rs. 23 - - - - - Rs. 55 - Rs. 55 - Rs. 55 - Rs. 35 - Rs. 29 - - - Rs. 45 - - - Rs. 45 - - - Rs. 50 - - - Rs. 25 - Rs. 43 - Rs. 50 - - - Rs. 28 - - -
2022-02-07 Rs. 55 - Rs. 55 - - - - - - - - - - - Rs. 55 - Rs. 55 - Rs. 55 - Rs. 35 - Rs. 29 - - - Rs. 45 - - - Rs. 55 - - - Rs. 50 - - - Rs. 28 - Rs. 33 - Rs. 50 - - - Rs. 25 - - -
2022-01-31 Rs. 55 - Rs. 70 - - - - - Rs. 45 - Rs. 23 - - - Rs. 45 - Rs. 55 - Rs. 50 - Rs. 35 - Rs. 23 - - - Rs. 45 - - - Rs. 55 - - - Rs. 50 - - - Rs. 28 - Rs. 38 - Rs. 50 - - - Rs. 23 - - -
2022-01-24 Rs. 60 - Rs. 70 - - - - - - - Rs. 23 - - - Rs. 48 - Rs. 65 - Rs. 45 - Rs. 45 - Rs. 23 - - - Rs. 45 - - - Rs. 65 - - - Rs. 50 - - - Rs. 23 - Rs. 58 - Rs. 50 - - - Rs. 25 - - -
2022-01-17 Rs. 60 - Rs. 55 - - - - - - - Rs. 18 - - - Rs. 45 - Rs. 65 - Rs. 50 - Rs. 45 - Rs. 23 - - - Rs. 45 - - - Rs. 45 - - - Rs. 50 - - - Rs. 23 - Rs. 55 - Rs. 35 - - - Rs. 23 - - -
2022-01-10 Rs. 55 - Rs. 45 - - - - - Rs. 23 - Rs. 20 - - - Rs. 45 - Rs. 65 - Rs. 55 - Rs. 45 - Rs. 22 - - - Rs. 45 - - - Rs. 55 - - - Rs. 50 - - - Rs. 20 - Rs. 47 - Rs. 35 - - - Rs. 20 - - -
2021-12-27 Rs. 50 - Rs. 45 - - - - - Rs. 25 - Rs. 20 - - - Rs. 45 - Rs. 75 - Rs. 50 - Rs. 35 - Rs. 30 - - - Rs. 45 - - - Rs. 65 - Rs. 30 - Rs. 50 - - - - - Rs. 53 - Rs. 30 - - - Rs. 20 - - -
Date Arpico Keells Super Grocery Pal
2020-03-23 - - Rs. 290 - Rs. 383 -
2020-03-16 - - Rs. 330 - Rs. 383 -
2020-03-13 - - Rs. 350 - Rs. 383 -
2020-03-12 - - Rs. 350 - Rs. 383 -
2020-03-11 - - Rs. 350 - Rs. 383 -
2020-03-10 - - Rs. 330 - Rs. 383 -
2020-03-09 - - Rs. 330 - Rs. 383 -
2020-03-08 - - Rs. 330 - Rs. 383 -
2020-03-07 - - Rs. 330 - Rs. 383 -
2020-03-06 - - Rs. 330 - Rs. 383 -