கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : 16 ஆவணி 2022
சர்க்கரைவள்ளி கிழங்கு

மொத்த விலை வரம்பு : ரூ. 110/கி.கி இருந்து ரூ. 175/கி.கி வரை

மொத்த விற்பனை
இடம் சமீபத்திய விலை கடந்த வார விலை கடந்த மாத விலை
கொழும்பு ரூ. 110
தம்புள்ளை ரூ. 110
யாழ்ப்பாணம் ரூ. 175
கண்டி ரூ. 120
அம்பாந்தோட்டை ரூ. 135
நுவரெலியா ரூ. 115